Oznake

Ako, nisi hrabar, ne mari. Za, mnoge stvari i nije potrebna hrabrost. Hronično hrabri, zapravo i nisu hrabri. Hrabrost, je nešto, što se ne dešava svakog dana.

Hrabrost, dolazi sama. Ako, treba da dođe, doći će. Onda kada ti zatreba. Ona je ženskog roda. Zato je ne treba juriti. Ona, ponekad’, dolazi, kao ljubav.Kad’ izgubiš svaku nadu.