Oznake

Autor fotografije My Opera prijateljica ZDRUZ (Norwege)

Ljubav je teška…

Ko tri kola kamenja.

A, svi znaju  da: 

Sve se menja,

Sem kamenja.