Oznake

,

Pojedinac, koji je učinio pripremnu radnju za duboki uzdah.